Trivselträdgårdar AB

Trivselträdgårdars maskinhall och kontor är beläget i Tyresö. Här har vi funnits sedan 1998. Att vi är knutna till Tyresö är en viktig del av vårt arbetssätt då vi spar in på transporter och därmed skonar miljön. 

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsuppdrag, och förfogar förutom den kvalificerade personalen, även över den maskinella utrustningen som krävs för att kunna utföra fackmässiga uppdrag. Vi samordnar och utför hela arbetet från ritning till skötsel av den färdiga anläggningen. 

Trivselträdgårdar arbetar på helårsbasis med planering, anläggning samt skötsel av trädgård, park och landskap.

Trädgårdsutveckling är ett ledord när vi arbetar för att skapa trädgårdar för rekreation, skönhet och trivsel. Eftersom vi har kunskap inom branschen är vi ett innovativ företag, något som uppskattas av flertalet av våra kunder. Vi föreslår lösningar som förbättrar utemiljöns karaktär, vilket ger en grön faktor som direkt höjer fastighetens ekonomiska värde. 

Under rubriken "Våra gröna tjänster" kan du läsa mer om vårt utbud.

Bland våra kunder finns förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar samt privatkunder. 

På Trivselträdgårdar är vi för närvarande nio helårsanställda, och under högsäsongen några fler. Vi eftersträvar att våra medarbetare har yrkesutbilnindg och flerårig yrkeserfarenhet. 

Sedan fler år tillbaka är företaget medlem i branschförbundet Trädgårdsanläggarna i Sverige. Att även ta emot praktikanter som utbildar sig inom den gröna braschen är mer regel än undantag. Att vara medlem i förbundet och att utbilda praktikanter är två steg i rätt riktning att påverka den gröna branschen. 

När Trivselträdgårdar startade 1998 var vår logotype, vår igenkännande spade, grön. År 2015 blev vår spade vit och fick istället en röd bakgrund. I samband med färgbytet blev våra företagsbilar helröda och märkta med vår vita spade, igenkänningsfaktorn blev ännu tydligare. Du kanske har sett någon av våra bilar?

Joakim - trädgårdsanläggare och ägare

Det finns många saker som är viktiga i valet av rätt trädgårdsfirma förutom att giltig F-skattsedel och försäkringar finns. Företaget ska vara pålitligt och ha god kunskap inom området. Jag satsar årligen på att utbilda min personal, det gör oss konkurrenskraftiga samtidigt som det lyfter personalen. Att ha ett utvecklande och stimulerande arbete är grundförutsättningen för att leverera en bra tjänst. En tjänst kan många företag erbjuda, men att vara pålitlig och leverera rätt tjänst, på utsatt tid, det är viktigt för oss.

Det startar med en dialog mellan kunden och mig. Idéer ska förmedlas och resultatet ska bli som förväntat. Jag har stor hjälp av min personal och deras tidigare bakgrunder inom olika serviceyrken. Agneta är företagets bästa klättrare. Hon tycker att gamla träd är vackra, är inte rädd för höga höjder, och har grönt kort i fruktträdsbeskärning. Alla har någon specialinriktning och täcker tillsammans ett brett område inom branschen. Med all min personal och deras kunskap är det enkelt att kundens och vårt mål blir detsamma.

Väl mött i utemiljön

/Joakim Nyberg, VD

Instagram