.

Besöker du vår hemsida i egenskap av företagare, förening eller fastighetsägare?

.

Klicka på bilden för att läsa mer.

.

Besöker du vår hemsida som privatperson?

Efter långt och nogrannt övervägande har vi valt att inte ta oss an fler uppdrag från dig som privatperson. Våra resurser är begränsade och vår prioritet är att se till att våra befintliga kunder är nöjda. Oavsett hur stort eller litet just ditt uppdrag är måste vi för tillfället tacka nej till din förfrågan. Brist på ny kunnig personal och arbetsledning gör att vi inte kan expandera för tillfället. Vårt mål är dock att vi framöver ska kunna öppna upp vår privatkundsavdelning igen, men just nu saknas en tidsplan.

.